Jodové koupele

Jodovka
Jodová koupel

Přírodní jódobromová koupel

přírodní jódová minerální voda, tzv. jódobromová solanka, má svůj původ v třetihorním moři. Dobývá se z hloubky 500 – 1000 m. Je to přírodní silně mineralizovaná chloridosodná jódobromová minerální voda se zvýšeným obsahem barnatého a strontnatého iontu, studená, hypertonická.
To zmamená, že jako v každém moři je i zde v absolutní převaze ve vodě rozpuštěná kuchyňská sůl, v 1 l minerální vody to je 50 g soli (NaCl). Hlavním léčebným prvkem je však jód, voda jej obsahuje 20 – 25 mg v 1 litru. Jód je rozpuštěn ve formě jodidu, přirozenou cestou se okysličuje na elementární jód, který má vzácnou schopnost sublimace – tedy velmi snadného vypařování z ohřáté solanky do ovzduší. Takto se výrazně obohacuje jódové mikroklima během jódové koupele a formou inhalace během pobytu klienta v jódové koupeli se jeho do organismu dostane značné množství jódu.
Částečně se jód vstřebává také kůží a sliznice. Znám je jeho lokální antiseptický a desinfekční účinek, daleko významnější z léčebného hlediska je však především jeho účinek celkový, který reguluje štítná žláza a další hormonální orgány. Platí však, že základní účinek jódu nastává v jednotlivých orgánech prostřednictvím cév, je to prakticky neúčinnější přírodní balneologický prvek k léčení cévních onemocní, a to v srdci, mozku i na periferii.
Zlepšením prokrvení dochází ke zlepšení funkce řady orgánů, zlepšuje se výživa chrupavky, což vede ke zlepšení funkce kloubů, zlepšuje se hojení, jsou podporovány protizánětlivé účinky, zlepšuje se funkce nervů, včetně centrálního nervového systému. Jódovou balneací se však do štítné žlázy dostane daleko větší množství jódu, které nejen nastartuje výše uvedené celkové účinky, ale zajistí i dlouhodobý charakter tohoto léčebného efektu. Mezi ně patří i snížení hladiny cholesterolu a krevních tuků.
Z tohoto pohledu je léčba přírodním jódem nenahraditelná. Všechny uměle připravované jódové koupele jsou jen velmi nedokonalou náhražkou. Přírodní jódobromová koupel je vhodná u cévních onemocnění mozku, srdce, periferních cév, nemocí nervových či nemocí pohybového ústrojí. Projevují se i lokální desinfekční účinky jódu, např. u gynekologických nebo kožních onemocnění.
Jódová koupel má i vynikající preventivní, regenerační a omlazující účinky. Koupel je připravována jako celková lázeň o teplotě 37 – 38° C.

Bylinná koupel obohacená přírodním jódem

bylinné koupele jsou odedávna považovány za prostředek k uvolnění duše i těla a navození pohody. Jedná se o vanovou přísadovou koupel se směsí bylinek o teplotě vody 37 C . Přidáním bylin do koupele vstupujeme do daleko vyšší úrovně působení. Síla bylin nastoluje v těle aktivitu – regulace teploty a tlaku, dýchání, rovnováhu, harmonii a ozdravný proces. Rovněž vdechování výparů s vůněmi a esencemi bylin ovlivňuje naši mysl a tělo pomocí autonomního nervového systému, který ovlivňuje psychiku člověka. Tento efekt je velmi žádaný, protože u většiny zdravotních problémů je prvotním spouštěcím mechanismem stres, nervozita, psychický problém.
Rychlost reakce lidského těla na bylinnou koupel je rozdílná podle druhu použitých bylin, jejich působení a stavu organismu. Bylinné koupele příznivě ovlivňují zejména pohybový aparát, uvolňují svalové napětí, mají protibolestivý účinek. Dle typu bylinné přísady je můžeme rozdělit na relaxační, stimulační, nebo regenerační, vedle toho však nastupují i specifické léčebné účinky použitých bylin.
Všechny tyto koupele jsou současně obohaceny 20% přírodní jódové minerální vody, veškerý jód v jódobromové solance pochází rovněž z flory a fauny tehdejšího třetihorního moře.

Cena jedné Jodobromové koupele je 290 Kč